Solicitare user și parolă pentru catalogul on-line

Userul și parola vor fi transmise doar pe numărul de telefon înregistrat în aplicație. În cazul în care numărul de telefon diferă, vă rugăm să va adresați învățătorului sau dirigintelui clase pentru modificarea numărului de telefon

Programul national: Euro 200

Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2019.
Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/14.05.2018.
.
Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:
Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.
Calendarul pentru 2019 este următorul:
- depunerea cererilor - până la 19 aprilie
- evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială - 22 aprilie - 13 mai
- centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat - 14 mai - 24 mai
- afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de cereri eligibile - 31 mai
- afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor - 5 iunie
- depunerea contestaţiilor - 6 iunie
- afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ - 21 iunie
- afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naționale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru - 4 iulie
Portalul dedicat acestui program este https://euro200.edu.ro
Pentru alte informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu secretarul scolii care este persoana desemnata pentru acest program la nr. de tel. 0730619139 sau scriind un e-mail pe adresa: euro200@scoalarecea.ro

Diplome absolvire gimnaziu

       În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a - promoţiile 2017 și 2018. Diplomele de absolvire a învăţământului gimnaziala, promoţia 2017, se pot ridica de la secretariatul şcolii Recea, zilnic intre orele 9,30 - 13. Atenţie: Diploma se ridică personal. Informaţii suplimentare la telefon 0730619139, 0262287204 - serviciul secretariat.

Şcoala Gimnazială Recea este operator de date personale conform Notificării nr. 23628, în baza Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.